Test Opóźnionej Alergii Pokarmowej (nietolerancji pokarmowej)

Spośród wszystkich znanych testów opóźnionej alergii pokarmowej (nietolerancji pokarmowej), stosowanych na świecie - Kod Metaboliczny jest najskuteczniejszy