Test Opóźnionej Alergii Pokarmowej (nietolerancji pokarmowej)


Spośród wszystkich znanych testów opóźnionej alergii pokarmowej (nietolerancji pokarmowej), stosowanych na świecie - Kod Metaboliczny jest najskuteczniejszy


Kod Metaboliczny – Twój sprzymierzeniec w walce z chorobami cywilizacyjnymi

Kod Metaboliczny to nowoczesny, cytotoksyczny test opóźnionej alergii pokarmowej (nietolerancji pokarmowej), pozwalający zidentyfikować szkodliwe produkty wywołujące reakcję alergiczną.

Kod Metaboliczny jako jedyny znajduje klucz do układu odpornościowego, czyli określa Indywidualny Pokarmowy Profil Immunologiczny, dzięki któremu można dostosować pożywienie do fenotypu człowieka.


Dlaczego test Kod Metaboliczny jest lepszy od popularnych testów IgG?

Kod Metaboliczny wyróżnia się wśród wszystkich znanych i stosowanych na świecie testów opóźnionej alergii pokarmowej (nietolerancji pokarmowej):

  • niezwykłą precyzją – ujawnia ukryty i szkodliwy wpływ produktów spożywczych,
  • kompleksowością – pozwala na wykonanie analizy morfologicznej, a nie ilościowej, dzięki czemu bada cały układ białokrwinkowy, nie tylko przeciwciała klasy IgG czy IgE,
  • niespotykaną czułością – wykrywa wszelkie reakcje, jakie wywołuje dany produkt spożywczy,
  • wnikliwością – ocenia siłę reakcji na dane alergeny, a nie tylko stwierdza jej występowanie,
  • zakresem badania – analizuje 200 produktów spożywczych i dodatków chemicznych, podczas gdy większość testów bada około 60 produktów,
  • efektem terapeutycznym – pozwala wyeliminować przewlekłe stany zapalne (przyczyny chorób przewlekłych) poprzez wskazanie najbardziej odpowiednich dla danej osoby składników pożywienia,
  • skutecznością potwierdzoną w centrach medycznych w Stanach Zjednoczonych, w Europie i Azji.

Jak przebiega badanie Kodu Metabolicznego?

Test Opóźnionej Alergii Pokarmowej
Pobrane przez pielęgniarkę komórki krwi zostają połączone z odpowiednio spreparowanym testowanym produktem spożywczym bądź substancją chemiczną.
Test Opóźnionej Alergii Pokarmowej
Preparat poddaje się obserwacji przy pomocy nowoczesnego mikroskopu laboratoryjnego i na monitorze komputera analizuje się zachodzące reakcje.

Czterostopniowa skala oceny stopnia
nasilenia opóźnionej alergii pokarmowej

(reakcja alergiczna obserwowana pod mikroskopem w testach cytotoksycznych in vitro)Jak interpretować wyniki testu?

Kto może interpretować wyniki testu Kod Metaboliczny?

Wyniki testu opóźnionej alergii pokarmowej Kod Metaboliczny analizować i interpretować może wyłącznie certyfikowany dietetyk lub lekarz, który posiada specjalistyczną wiedzę o opóźnionych alergiach pokarmowych i zna specyfikę Terapii Fenotypowej.

Dlaczego nie wolno samodzielnie posługiwać się wynikami badania?

Samodzielna interpretacja wyników testu oraz wprowadzanie zmian w sposobie odżywiania grozi ryzykiem powstania poważnych niedoborów pokarmowych i zaburzeń funkcjonowania organizmu.


Program żywieniowy musi spełniać szereg wymagań, aby zapewnić właściwą podaż niezbędnych składników odżywczych. W okresie stosowania diety eliminacyjno-rotacyjnej musi być ona odpowiednio modyfikowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb organizmu pacjenta. Długotrwały niedobór składników odżywczych na skutek stosowania źle zbilansowanej diety może być szkodliwy dla zdrowia.

Ponadto po wprowadzeniu zmian w sposobie odżywiania, w organizmie zachodzi szereg reakcji biochemicznych m.in. następuje przyśpieszona lipoliza. Do krwi wyrzucane są ogromne ilości toksyn z tkanki tłuszczowej. Krążąc w organizmie, mogą zaburzyć funkcjonowanie niemal wszystkich organów, łącznie z układem nerwowym. Dlatego w trakcie terapii niezbędna jest stała opieka dietetyka i lekarza. Wtedy cały proces przebiega prawidłowo, jest w pełni bezpieczny i efektywny.

Posługiwanie się wynikami badania bez nadzoru specjalisty jest ryzykowne i może być szkodliwe dla organizmu.


Co oznaczają kolory?

biały – produkt niewywołujący niepożądanej reakcji układu immunologicznego (włączenie produktu do diety rotacyjnej)

czerwony – produkt wywołujący niepożądaną reakcję układu immunologicznego (całkowite wykluczenie produktu z diety na okres wyznaczony przez dietetyka prowadzącego)

zielony – produkt wywołujący niepożądaną reakcję układu immunologicznego (produkt może być warunkowo włączony do diety zgodnie z zaleceniami dietetyka prowadzącego)

Dodatkowe oznaczenia i informacje

znak gwiazdki (*) – wysoki poziom pestycydów i innych substancji toksycznych

znak minus (-) – oznacza, że produkt ten bardzo często powoduje reakcje

(ctrl) – dodatkowe pole kontrolne dla danego produktu